Aeon Mall - ADZWOOD

Aeon Mall

THÔNG TIN DỰ ÁN

Công trình: AEON MALL Long Biên

Địa điểm: AEON MALL Long Biên, Hà Nội

Hạng mục: Lam trang trí trần, lam che nắng gỗ nhựa GreenWood TTTM AEON MALL Long Biên

Thời gian: 2015

THƯ VIỆN ẢNH

DỰ ÁN KHÁC